ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติวัดศาลาแดง
dot
bulletประวัติวัดศาลาแดง
bulletสังฆสถานที่สำคัญ
dot
ประวัติเจ้าอาวาส
dot
bulletพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
bulletพระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (เดิม)
bulletพระครูวิหารกิจจารักษ์
bulletพระอธิการขำ
bulletพระอธิการลม
bulletพระอธิการเหมือน
dot
ประวัติอุโบสถหลังใหม่
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังใหม่
bulletแกเลอลี่ ภาพสำคัญ
dot
ประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
สถานที่สำคัญภายในวัด
dot
bulletรอยพระพุทธบาทจำลอง
bulletหอสวดมนต์,หอฉัน
bulletศาลาการเปรียญ
bulletศาลาบูชาพระประจำวัน
bulletศาลาบูรพาจารย์
bulletโรงเรียนพระปริยัติธรรม
bulletวังมัจฉา
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
bulletกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา
bulletงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์
bulletกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวันอาสาฬหบูชา๕๔
dot
ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ
dot
bulletพระพุทธชนราช ใต้ร่มเศวตฉัตร
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
bulletภาพวีดีโอน้ำท่วมวัด ปี 54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 27/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 29/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 30/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 31/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 01/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 02/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 03/11/54
bulletเหตุการณ์เมื่อ 6/6/2552


เที่ยวชมวัดศาลาแดง

บรรยากาศภายในวัดศาลาแดงประวัติวัดศาลาแดงarticle
วันที่ 21/06/2011   19:29:24

ประวัติความเป็นมาของวัดศาลาแดง

       วัดศาลาแดง แต่เดิมบริเวณวัดเป็นป่า การคมนาคมไม่สะดวก ต้องอาศัยการเดินทางด้วยเท้าเป็นส่วนใหญ่ ตามคำบอกกล่าวของอดีตเจ้าอาวาสและคนรุ่นก่อน ณ จดที่ตั้งวัดในปัจจุถบันนี้ เคยเป็นที่ตั้งของศาลาพักร้อนหลังหนึ่ง มุงด้วยกระเบื้องมอญสีแดง ดังนั้น ในขณะสร้างวัดจึงตั้งชื่อวัดตามศาลาที่มีหลังคาสีแดงเป็นสัญลักษณ์ว่า "วัดศาลาแดง"

ปัจจุบันมีสภาพลักษณะและศาสนสถาน ดังนี้

        วัดศาลาแดง ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจากเจ้าอาวาสและชาวบ้านมาแต่ครั้งอดีต เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ เป็นสถานที่ประกบพิธีกรรม และเป็นสถานที่จัด กิจกรรมของชุมชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงมาตลอด เพราะเป็นวัดที่อยู่ในชุมชน มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย และการเดินทาง จึงทำให้มีพระภิกษุและสามาเณรอยู่จำพรรษาปีละกว่า ๑๐๐ รูป มีการจัดให้มีการศึกษาของพระภิกษุและสามาเณร ทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลี มีการตั้งศูนย์บริการการศึกษาทางไกลนอกโรงเรียนประจำเขตบางแค และจัดตั้งสูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดศาลาแดง เพื่ออนุเคราะห์ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง

อุโบสถหลังใหม่article
วันที่ 12/06/2011   16:32:20

รายละเอียดอยู่ระหว่างดำเนินการ

อุโบสถหลังเก่าarticle
วันที่ 09/02/2022   20:23:35

ประวัติอุโบสถ เดิม...

มณฑปarticle
วันที่ 07/06/2011   12:55:38

ภายในมณฑปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง

ศาลาการเปรียญarticle
วันที่ 07/06/2011   12:56:08

ประวัติการก่อสร้างศาลาการเปรียญ ...

ศาลาบูรพาจารย์article
วันที่ 07/06/2011   12:56:31

ศาลาประดิษฐาน รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมฺรังสี), หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต, หลวงพ่อผล (อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง)

หอสวดมนต์article
วันที่ 07/06/2011   12:56:48

รายละเอียดอยู่ระหว่างดำเนินการ

อาคารปริยัติธรรมarticle
วันที่ 07/06/2011   12:57:19

อาคารโรงเรียนปริยัติธรรม

เป็นที่เรียนของพระภิกษุ-สามเณร และใช้เป็นสถานที่ศึกษาของนักเรียน-นักศึกษา กศน.เขตบางแค

ศาลาบูชาพระประจำวันarticle
วันที่ 07/06/2011   12:57:39

รายละเอียดอยู่ระหว่างดำเนินการ

วังมัจฉาarticle
วันที่ 07/06/2011   14:07:58

วังมัจฉา บริเวณหน้าวัดศาลาแดง คลองทวีวัฒนา 

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011-2024 watsaladaeng.com ® all rights reserved. | ติดตอบสอบถาม โทร. 0987595992 ผู้ดูแลเว็บไซต์