ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญพระปริตรสวนมนต์ข้ามปี 2558

วัดศาลาแดง  แขวงบางไผ่  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160

WAT SALADAENG  BANGPHAI  BANKHAE   BANGKOK  THAILAND  10160เข้าสู่เว็ปไซต์