ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติวัดศาลาแดง
dot
bulletประวัติวัดศาลาแดง
bulletสังฆสถานที่สำคัญ
dot
ประวัติเจ้าอาวาส
dot
bulletพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
bulletพระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (เดิม)
bulletพระครูวิหารกิจจารักษ์
bulletพระอธิการขำ
bulletพระอธิการลม
bulletพระอธิการเหมือน
dot
ประวัติอุโบสถหลังใหม่
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังใหม่
bulletแกเลอลี่ ภาพสำคัญ
dot
ประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
สถานที่สำคัญภายในวัด
dot
bulletรอยพระพุทธบาทจำลอง
bulletหอสวดมนต์,หอฉัน
bulletศาลาการเปรียญ
bulletศาลาบูชาพระประจำวัน
bulletศาลาบูรพาจารย์
bulletโรงเรียนพระปริยัติธรรม
bulletวังมัจฉา
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
bulletกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา
bulletงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์
bulletกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวันอาสาฬหบูชา๕๔
dot
ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ
dot
bulletพระพุทธชนราช ใต้ร่มเศวตฉัตร
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
bulletภาพวีดีโอน้ำท่วมวัด ปี 54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 27/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 29/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 30/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 31/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 01/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 02/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 03/11/54
bulletเหตุการณ์เมื่อ 6/6/2552


พระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (ประจวบ อาทโร) article

ประวัติหลวงพ่อ

ราชทินนาม

พระครูสุนทรพิพัฒนโกศล ฉายา อาทโร

ปัจจุบัน อายุ ๗๔ พรรษา ๕๔

วิทยฐานะ น.ธ.เอก , ศาสนศาสตร์บัณฑิต (ศน.บ.),ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(ศน.ม.)

๑๓๔ ถนนบางแวก ซอย ๑๕๘ วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

๑. เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง

๒. เจ้าคณะแขวงบางแค

ก่อนอุปสมบท

ชื่อ ประจวบ นามสกุล สุดประเสริฐ เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐

บิดาชื่อ นายฉุย มารดาชื่อ นางย้อย

บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ตลิ่งชัน จ.ธนบุรี

อุปสมบท

วันอังคารที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

ณ วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

พระอุปัชฌาย์ พระสุธรรมมุนี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังฆกิจจารักษ์ วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสุนทรกิจโกศล วัดนครชื่นชุ่ม ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนคณะเขตภาษีเจริญ-หนองแขม

พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษาสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ก.ศ.น.) เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๘ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต(ศน.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(ศน.ม.) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

งานปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง

พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง

พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง

พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงบางแค

พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงชั้นเอก
ลำดับเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง

พระครูวิหารกิจจารักษ์ (หลวงพ่อผล เกสโร) article
หลวงตาเหมือน อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง article
หลวงตาลม อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง article
หลวงตาขำ อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง articleCopyright © 2011-2024 watsaladaeng.com ® all rights reserved. | ติดตอบสอบถาม โทร. 0987595992 ผู้ดูแลเว็บไซต์