ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติวัดศาลาแดง
dot
bulletประวัติวัดศาลาแดง
bulletสังฆสถานที่สำคัญ
dot
ประวัติเจ้าอาวาส
dot
bulletพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
bulletพระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (เดิม)
bulletพระครูวิหารกิจจารักษ์
bulletพระอธิการขำ
bulletพระอธิการลม
bulletพระอธิการเหมือน
dot
ประวัติอุโบสถหลังใหม่
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังใหม่
bulletแกเลอลี่ ภาพสำคัญ
dot
ประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
สถานที่สำคัญภายในวัด
dot
bulletรอยพระพุทธบาทจำลอง
bulletหอสวดมนต์,หอฉัน
bulletศาลาการเปรียญ
bulletศาลาบูชาพระประจำวัน
bulletศาลาบูรพาจารย์
bulletโรงเรียนพระปริยัติธรรม
bulletวังมัจฉา
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
bulletกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา
bulletงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์
bulletกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวันอาสาฬหบูชา๕๔
dot
ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ
dot
bulletพระพุทธชนราช ใต้ร่มเศวตฉัตร
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
bulletภาพวีดีโอน้ำท่วมวัด ปี 54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 27/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 29/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 30/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 31/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 01/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 02/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 03/11/54
bulletเหตุการณ์เมื่อ 6/6/2552


อุโบสถหลังใหม่ article
วันที่ 12/06/2011   16:32:20

ประวัติการก่อสร้างอุโบสถวัดศาลาแดง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

พระพุทธชินราชจำลอง พระประธานภายในอุโบสถ

 

 

ประวัติการสร้างอุโบสถ หลังใหม่ (โดยย่อ)

                             >> เริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี
                                  ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๑๗.๐๙ น.
                             >> ลงเสาเข็ม ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๑๒.๔๙ น.
                             >> หล่อพระประธาน โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ
                                  ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๔๙ น.
                             >> หล่อพระประธานส่วนที่สองที่จังหวัดพิษณุโลก
                                  ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ เวลา ๑๒.๔๙ น. ถึง เวลา ๑๕.๒๙ น.
                             >> อัญเชิญพระประธานเข้าอุโบสถ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙
                             >> ยกช่อฟ้าครั้งที่ ๑ ด้านทิศตะวันตก ในวันเข้าพรรษา ปี  พ.ศ. ๒๕๔๙ (๓ ตัว)
                             >> ยกช่อฟ้าครั้งที่ ๒ ด้านทิศตะวันออก ในวันออกพรรษา ปี  พ.ศ. ๒๕๔๙ (๒ ตัว)
                             >> ยกช่อฟ้าครั้งที่ ๓ ด้านทิศตะวันออก ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตัวเอก)
                                  โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสโน  วัดสระเกศราชวรวิหาร เป็นประธาน
                                      

 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับอุโบสถหลังใหม่

             - เกิดเหตุการณ์ลมพายุใหญ่พัดต้นไม้,เสาลำโพง,ศาลา,โบสถ์ เสียหายหลายแห่ง เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๐
             - ลื้อถอนศาลาประชาตั้งพิรุฬห์ธรรม ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยนายเรียน ถนอมนาและนางละม้าย หลงทรัพย์
             - พุทธาภิเษกมวลสาร และกดพิมพ์นำฤกษ์ พระพุทธชินราช รุ่นสร้างอุโบสถ์ ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง
                     > ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๑๒.๑๙ น. ถึง เวลา ๒๑.๑๙ น.
                     > โดยสมเด็จพระธรรมศีลาจารย์ วัดหนัง ราชวรวิหาร

 

 
เที่ยวชมวัดศาลาแดง

ประวัติวัดศาลาแดง วันที่ 21/06/2011   19:29:24 article
อุโบสถหลังเก่า วันที่ 09/02/2022   20:23:35 article
มณฑป วันที่ 07/06/2011   12:55:38 article
ศาลาการเปรียญ วันที่ 07/06/2011   12:56:08 article
ศาลาบูรพาจารย์ วันที่ 07/06/2011   12:56:31 article
หอสวดมนต์ วันที่ 07/06/2011   12:56:48 article
อาคารปริยัติธรรม วันที่ 07/06/2011   12:57:19 article
ศาลาบูชาพระประจำวัน วันที่ 07/06/2011   12:57:39 article
วังมัจฉา วันที่ 07/06/2011   14:07:58 articleCopyright © 2011-2024 watsaladaeng.com ® all rights reserved. | ติดตอบสอบถาม โทร. 0987595992 ผู้ดูแลเว็บไซต์