ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติวัดศาลาแดง
dot
bulletประวัติวัดศาลาแดง
bulletสังฆสถานที่สำคัญ
dot
ประวัติเจ้าอาวาส
dot
bulletพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
bulletพระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (เดิม)
bulletพระครูวิหารกิจจารักษ์
bulletพระอธิการขำ
bulletพระอธิการลม
bulletพระอธิการเหมือน
dot
ประวัติอุโบสถหลังใหม่
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังใหม่
bulletแกเลอลี่ ภาพสำคัญ
dot
ประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
สถานที่สำคัญภายในวัด
dot
bulletรอยพระพุทธบาทจำลอง
bulletหอสวดมนต์,หอฉัน
bulletศาลาการเปรียญ
bulletศาลาบูชาพระประจำวัน
bulletศาลาบูรพาจารย์
bulletโรงเรียนพระปริยัติธรรม
bulletวังมัจฉา
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
bulletกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา
bulletงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์
bulletกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวันอาสาฬหบูชา๕๔
dot
ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ
dot
bulletพระพุทธชนราช ใต้ร่มเศวตฉัตร
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
bulletภาพวีดีโอน้ำท่วมวัด ปี 54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 27/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 29/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 30/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 31/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 01/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 02/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 03/11/54
bulletเหตุการณ์เมื่อ 6/6/2552


สวดมนต์ข้ามปี 2557 ถึง 2558
วันที่ 30/01/2016   11:17:24

พิธีเจริญพระปริตรสวดมนต์ข้ามปี  ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตเลื่อมใส่ในบวรพุทธศาสนา

ร่วมพิธีเจริญพระปริตรสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นอดุมมงคล ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘

 

หมายกำหนดการ โดยสังเขป

- ประธานในพิธีจุดเทียนชัยบูชาพระรัตนตรัย เวลา ๒๐.๐๐ น.

- เริ่มพิธีเจริญพระปริตรสวดมนต์ในเวลา ๒๐.๒๙ น.

- สิ้นสุดพิธีเจริญพระปริตรสวดมนต์ข้ามปีเวลา ๐๐.๒๙ น.

- รับน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคล แก่ชีวิต เพื่อตอนรับปีใหม่

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ

- มีน้ำปานะ สำหรับภิกษุสามเณร และอุบสกอุบาสิกา ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไป

- มีข้าวต้มหมู สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป (ช่วงพัก) (ครึ่งแรก)

- ทั้งนี้เวลาดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

อนึ่ง

- กรุณาเตรียมเครื่องนุ่งหุ่มที่มีความอบอุ่นไปด้วย

- เพราะที่อุโบสถ อากาศอาจจะหนาวมาก กว่าปกติ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พระปริตร คุ้มครอง ป้องกันภัย  

สวดด้วยใจ  มั่นคง  ดำรงมั่น

ปีใหม่นี้  ข้อให้จง  สำเร็จพลัน

คงอยู่กัน  สืบไป  ทั้งสิ้นปี
ประชาสัมพันธ์

งานมุทิตาสักการะเจ้าคุณรูปใหม่ วันที่ 02/01/2014   14:44:31 article
แจกันพระราชทาน วันที่ 30/01/2016   11:14:27
งานประจำปีวัดศาลาแดง ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ 25/01/2014   19:00:37 article
สวดมนต์ข้ามปี 2556 ถึง 2557 วันที่ 03/01/2014   15:03:23
งานประจำปีวัดศาลาแดง ปี ๒๕๕๖ วันที่ 25/01/2013   19:55:38
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๖ วันที่ 09/01/2013   22:23:23
กฐินสามัคคี ๒๕๕๕ วันที่ 03/11/2012   13:02:37 article
วันอาสาฬหบูชา วันที่ 13/08/2012   20:21:27
วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕ วันที่ 13/08/2012   20:14:59
บวชชีพราหมณ์ ปี 55 วันที่ 30/07/2012   19:52:03 articleCopyright © 2011-2022 watsaladaeng.com ® all rights reserved. | ติดตอบสอบถาม โทร. 0987595992 ผู้ดูแลเว็บไซต์