ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติวัดศาลาแดง
dot
bulletประวัติวัดศาลาแดง
bulletสังฆสถานที่สำคัญ
dot
ประวัติเจ้าอาวาส
dot
bulletพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
bulletพระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (เดิม)
bulletพระครูวิหารกิจจารักษ์
bulletพระอธิการขำ
bulletพระอธิการลม
bulletพระอธิการเหมือน
dot
ประวัติอุโบสถหลังใหม่
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังใหม่
bulletแกเลอลี่ ภาพสำคัญ
dot
ประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
สถานที่สำคัญภายในวัด
dot
bulletรอยพระพุทธบาทจำลอง
bulletหอสวดมนต์,หอฉัน
bulletศาลาการเปรียญ
bulletศาลาบูชาพระประจำวัน
bulletศาลาบูรพาจารย์
bulletโรงเรียนพระปริยัติธรรม
bulletวังมัจฉา
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
bulletกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา
bulletงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์
bulletกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวันอาสาฬหบูชา๕๔
dot
ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ
dot
bulletพระพุทธชนราช ใต้ร่มเศวตฉัตร
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
bulletภาพวีดีโอน้ำท่วมวัด ปี 54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 27/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 29/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 30/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 31/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 01/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 02/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 03/11/54
bulletเหตุการณ์เมื่อ 6/6/2552


กฐินสามัคคี ๒๕๕๕ article
วันที่ 03/11/2012   13:02:37

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดศาลาแดง

แขวงบางไผ่  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๔ เดือนพฤศิจกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

---------------------------------------------

         ด้วยคณะกรรมการวัดศาลาแดง มีความพร้อมใจกันจัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสสร้างกุศลตามพระบรมพุทธานุญาต ซึ่งจะนำรายได้ ไปดำเนินการก่อสร้างกำแพงเแก้วของวัดให้เป็นศาสนสมบัติสืบต่อไป จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างกุศลในโอกาสนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

         ขออาราธนาบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และส่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้แก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย พร้อมด้วยครอบครัว และญาติมิตร ได้มีชีวตที่สดใสเจริญรุ่งเรือง ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง สี่ ประการ คือ อายุ วรรณะ  สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และธรรมสารสมบัติ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จงทุกประการเทอญฯ

กำหนดการ

          วันเสาร์ที่ ๓  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำเดือน ๑๑
                             เวลา ๑๖.๐๐ น. ตั้งองค์กฐิน ณ ศาลาการเปรียญ วัดศาลาแดง
                             เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

          วันอาทิตย์ที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำเดือน ๑๒
                             เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายผ้ากฐินสามัคคี
                             เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร เพื่อเป็นการฉลอง

ประธานอุปถัมภ์

ผู้ใหญ่ฉลอม คุณปราณี ทองอยู่ และครอบครัว                คุณศิริ  คุณแสง   มีขำ
คุณนกยิบ  จิตกระโชติ พร้อมครอบคัว                          คุณกฤษณา  มีขำ
คุณสกลวัฒน์ คุณแสงเดือน  โตโสภณ และครอบครัว        ส.ก.เพทาย  จั่นเผื่อน
คุณสำเนียง  กลิ่นหอม และครอบครัว                           คุณภุชงค์  สิงโต    
คุณทวี  สิทธิชัย


         บริษัท ห้างร้าน ข้าราชการ ประชาชน และคณะกรรมการวัดศาลาแดง พุทธศาสนิกชน พ่อค้า แม่ค้า เป็นเจ้าภาพและดำเนินงาน

เกี่ยวกับการจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕

วันเสาร์ที่ ๓  เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น 
              - ชมมหรสพ ดนตรีลูกทุงย้อนยุค ศิลปินนักร้อง

วันอาทติย์ที่ ๔  เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.
             - ชมการแข่งขันเรือยาว ๒๐ ฝีพาย  และเรือพายพื้นบ้าน ๙ ฝีพาย  ๗ ฝีพาย ชิงถ้วยรางวัล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพประกอบเกี่ยวกับบริเวณสถานที่จัดงานกฐินสามัคคี ปี ๒๕๕๕

ภาพป้ายประกาศ การจัดงานบริเวณทางเข้าวัด

บริเวรภายในงาน มีดนตรีลูกทุ้งย้อนยุค

บริเวณทางขึ้นสู่ศาลาการเปรียญ สถานที่ตั้งองค์กฐินสามัคคี ปี ๒๕๕๕

คลองทวีวัฒนา บริเวณจัดงานแข่งเรือ ในวันอาทิตย์ที่ ๔  ในช่วงเวลาประมาณเลยเที่ยง

บริเวณ จัดงานภายในวัด ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุโบสถ

บริเวณจัดงานฉลององค์กฐินสามัคคี  ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้อุโบสถหลังใหม่

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาของภาพ  

ภาพประกอบจากวัด ถ่ายเมื่อ 03/11/2012

Powered By : Canon EOS 7D ISO 200 - 6400
ประชาสัมพันธ์

งานมุทิตาสักการะเจ้าคุณรูปใหม่ วันที่ 02/01/2014   14:44:31 article
แจกันพระราชทาน วันที่ 30/01/2016   11:14:27
สวดมนต์ข้ามปี 2557 ถึง 2558 วันที่ 30/01/2016   11:17:24
งานประจำปีวัดศาลาแดง ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ 25/01/2014   19:00:37 article
สวดมนต์ข้ามปี 2556 ถึง 2557 วันที่ 03/01/2014   15:03:23
งานประจำปีวัดศาลาแดง ปี ๒๕๕๖ วันที่ 25/01/2013   19:55:38
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๖ วันที่ 09/01/2013   22:23:23
วันอาสาฬหบูชา วันที่ 13/08/2012   20:21:27
วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕ วันที่ 13/08/2012   20:14:59
บวชชีพราหมณ์ ปี 55 วันที่ 30/07/2012   19:52:03 articleCopyright © 2011-2024 watsaladaeng.com ® all rights reserved. | ติดตอบสอบถาม โทร. 0987595992 ผู้ดูแลเว็บไซต์