ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติวัดศาลาแดง
dot
bulletประวัติวัดศาลาแดง
bulletสังฆสถานที่สำคัญ
dot
ประวัติเจ้าอาวาส
dot
bulletพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
bulletพระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (เดิม)
bulletพระครูวิหารกิจจารักษ์
bulletพระอธิการขำ
bulletพระอธิการลม
bulletพระอธิการเหมือน
dot
ประวัติอุโบสถหลังใหม่
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังใหม่
bulletแกเลอลี่ ภาพสำคัญ
dot
ประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
สถานที่สำคัญภายในวัด
dot
bulletรอยพระพุทธบาทจำลอง
bulletหอสวดมนต์,หอฉัน
bulletศาลาการเปรียญ
bulletศาลาบูชาพระประจำวัน
bulletศาลาบูรพาจารย์
bulletโรงเรียนพระปริยัติธรรม
bulletวังมัจฉา
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
bulletกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา
bulletงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์
bulletกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวันอาสาฬหบูชา๕๔
dot
ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ
dot
bulletพระพุทธชนราช ใต้ร่มเศวตฉัตร
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
bulletภาพวีดีโอน้ำท่วมวัด ปี 54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 27/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 29/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 30/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 31/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 01/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 02/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 03/11/54
bulletเหตุการณ์เมื่อ 6/6/2552


วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕
วันที่ 13/08/2012   20:14:59

สองพันหก ร้อยผ่านกาล แห่งชัยชนะ    ที่อุตสาหะ เผยแผ่ธรรม เป็นคำสอน

พุทธชยันตี  เป็นอุดม   อันบวร    เป็นวจีกร  มหากวีเอก  ผู้โคดม

--------------------

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555  

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ปี มะโรง (ปีอธิกามาส แปดสองหน)

เป็นวันวิสขาบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าทรง ประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพาน

จึงขอเชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ไปเวียนเทียนที่วัดศาลาแดง ประมาณ  20.30 น. 

เพื่อเป็นอนุสรณะคือการตามระลึกถึงพระพุทธคุณที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพียงใดแต่กาลที่

พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตะระสัมมาสัมโพธิญาณ ที่ควงแห่งต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้

อันมีนามว่า อัสสัตถพฤษ์ กล่าวคือต้นโพธิ์

 

--------------

ในวันวิสาขบูชานี้

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพ

เททองหล่อ พระพุทธชินราชจำลอง ๒ องค์

ในเวลา ๑๖.๒๙ น.

ณ วัดศาลาแดง

-----------------

และในเวลา ๒๐.๓๐ น. ขอเชิญญาติโยมร่วมเวียนเทียนเพื่อ น้อมลำลึกถึง

พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

ที่ผ่านล่วงเลยมาแล้วถึง ๒๖๐๐ ปี หรือ พุทธชยันตี

อันเป็นชัยชนะที่พระพุทธเจ้า ได้ทำให้แจ้งแล้วที่ควงแห่งต้นอัสสัตถพฤกษ์โพธิ์ใบ

 


จึงขอเชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธามา ณ โอกาสนี้

 

พระครูสุนทรพิพัฒนโกศล

ประธานดำเนินงาน

 

งานเททองหล่อพระพุทธชินราช จำลอง ปี 55

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

งานมุทิตาสักการะเจ้าคุณรูปใหม่ วันที่ 02/01/2014   14:44:31 article
แจกันพระราชทาน วันที่ 30/01/2016   11:14:27
สวดมนต์ข้ามปี 2557 ถึง 2558 วันที่ 30/01/2016   11:17:24
งานประจำปีวัดศาลาแดง ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ 25/01/2014   19:00:37 article
สวดมนต์ข้ามปี 2556 ถึง 2557 วันที่ 03/01/2014   15:03:23
งานประจำปีวัดศาลาแดง ปี ๒๕๕๖ วันที่ 25/01/2013   19:55:38
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๖ วันที่ 09/01/2013   22:23:23
กฐินสามัคคี ๒๕๕๕ วันที่ 03/11/2012   13:02:37 article
วันอาสาฬหบูชา วันที่ 13/08/2012   20:21:27
บวชชีพราหมณ์ ปี 55 วันที่ 30/07/2012   19:52:03 articleCopyright © 2011-2024 watsaladaeng.com ® all rights reserved. | ติดตอบสอบถาม โทร. 0987595992 ผู้ดูแลเว็บไซต์