ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติวัดศาลาแดง
dot
bulletประวัติวัดศาลาแดง
bulletสังฆสถานที่สำคัญ
dot
ประวัติเจ้าอาวาส
dot
bulletพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
bulletพระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (เดิม)
bulletพระครูวิหารกิจจารักษ์
bulletพระอธิการขำ
bulletพระอธิการลม
bulletพระอธิการเหมือน
dot
ประวัติอุโบสถหลังใหม่
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังใหม่
bulletแกเลอลี่ ภาพสำคัญ
dot
ประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
สถานที่สำคัญภายในวัด
dot
bulletรอยพระพุทธบาทจำลอง
bulletหอสวดมนต์,หอฉัน
bulletศาลาการเปรียญ
bulletศาลาบูชาพระประจำวัน
bulletศาลาบูรพาจารย์
bulletโรงเรียนพระปริยัติธรรม
bulletวังมัจฉา
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
bulletกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา
bulletงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์
bulletกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวันอาสาฬหบูชา๕๔
dot
ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ
dot
bulletพระพุทธชนราช ใต้ร่มเศวตฉัตร
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
bulletภาพวีดีโอน้ำท่วมวัด ปี 54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 27/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 29/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 30/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 31/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 01/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 02/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 03/11/54
bulletเหตุการณ์เมื่อ 6/6/2552


รายชื่อสถาบัน หน่วยงาน องค์กร บริษัท ชมรมและบุคคล ที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รายชื่อสถาบัน หน่วยงาน องค์กร บริษัท ชมรมและบุคคล ที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ณ ศูนย์พักพิงวัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

......................................................

ขอถวายพระพร ด้วยพระเมตตาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

......................................................

หน่วยแพทย์พระราชทาน ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
......................................................

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวสู่แม่-ลูก, โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวสู่สัตว์ ใน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ
......................................................

มูลนิธิชัยพัฒนา
คุณกร จุลกะรัตน์
......................................................

มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ศิริโสภาพรรณวดี
อาจารย์พลสิงห์ แสนสุข
......................................................

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกองทัพบก
......................................................

ศูนย์ช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วมของคณะสงฆ์
ในอุปถัมภ์ของ
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
......................................................

วัดจันทราราม(ตลาดพลู)
พระเทพสิทธิเมธี เจ้าคณะกรุงเทพฯ
พระครูวิบูลสรกิจ เลขาฯ เจ้าคณะแขวงบุคโล
พระมหาทองใส วรปัญโญ เลขาฯ เจ้าคณะกรุงเทพฯ
......................................................

วัดถ้ำคุณโท
บริษัท บางกอกโมเดิร์น
คุณศิริชัย
......................................................

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หัวหน้าฝ่ายอุทยาน คุณอำนวย วัฒนคณิต
คุณศิริพงศ์ จิตรังสี
คุณมงคล
......................................................

กองบัญชาการกองทัพไทย
พันโทธีรยุทธ เลิ้งรอด
กองทัพบก
ช.พัน ๒๐๒ จ่าอี๊ด
ทหารค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้กองวรรัตน์
กองทัพเรือ กรุงเทพฯ
......................................................

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีมานิตย์ ภาวสุทธิ์
รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ คุณเสาวนีย์ มุสิแดง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทย์ฯ คุณนันทวัน ชื่นศิริ
......................................................

กระทรวงทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพย์กรน้ำบาดาล
......................................................

สำนักงานเขตทวีวัฒนา
สำนักงานเขตบางแค
......................................................

โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลบางประกอก ๙ อินเตอร์เนชัลเนล
โรงพยาบาลตำรวจ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ บางแค กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
นายแพทย์ประวิทย์ สัมพันธ์สันติกูล
......................................................

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะบัญชี
คุณโอม
มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณอรทัย
คุณแอรอน
และสหายธรรมบาไฮ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและสถาบันในเครือ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล
คณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา
มูลนิธิเด็ก โครงการหนังสือสร้างสุข ร่วมกับ โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
......................................................

สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง
สถานีตำรวจภูธรแกลง
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
สภ.หนองกี่, สภ.ปะคำ, สภ.โนนสุวรรณ และสภ.ถาวร
แม่บ้านตำรวจพร้อมคณะ
ดาบตำรวจภูมิภัทธิ์ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
......................................................

ไทยทีวีสีช่อง ๓
คุณต่อ
......................................................

ธนาคารกรุงเทพภาคนครหลวง ๒
ผู้จัดการภาคนครหลวง ๒
คุณกิตติพงษ์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
......................................................

บริษัทกระทิงแดง
บริษัท จีสฟู๊ดส์
บริษัท สวัสดีฟลอร่า จำกัด
คุณนากา กาว่า
คุณธัญญานิล สมพร
บริษัท กะทิชาวเกาะ
คุณจลีพร ตั้งพิรุฬห์ธรรม
บริษัท หลักทรัพย์ภัทระ
บริษัท เอ.ไอ. เอส แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส มหาชน
......................................................

โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร
คุณวีรวรรณ
......................................................

โรงหล่อพระพุทธภัณฑ์
คุณวิชัย กิจสงวน
คุณช่อ กิจสงวน
พร้อมญาติมิตร และเพื่อนๆ
คุณสมศักดิ์ คุณธัญญทิพย์ อัตตวนิช
คุณนิธิมา สุรัตติอันตรา
......................................................

ร้านนภาวุธ คอลเล็คชั่น สนามหลวง ๒
คุณณฐาวีร์ สุขเกษม
คุณธนาวุธ เดชไกรวัลย์
......................................................

ชมรมนักธุรกิจย่านฝั่งธนบุรี ๒๕ ชมรม
......................................................

ชมรมแสงทองแห่งธรรม(เจิน กวน หมิง)
คุณแอน พร้อมสหายธรรม
......................................................

กลุ่มสาธิตจุฬาฯ รุ่น ๑๘
สวนแสงธรรม
.....................................................

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คุณอรอนงค์ คล้ายนก
คุณเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
......................................................

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
คุณสุไหง แสวงสุข
คุณสุพิน คล้ายนก
......................................................

สมาชิกสภาเขตทวีวัฒนา
คุณยงวุฒิ ทองอยู่
สมาชิกสภาเขตบางแค
คุณสุบิน พุกกระทุ่ม
......................................................

คุณดีอเนก บุญสิมะ
คุณภารตี เดโชกำธร
......................................................

คุณธงชัย ลีลาวุฒิกมล(เถ้าแก่เส็ง) และญาติมิตร
......................................................

คุณวีระศักดิ์ ทศทิศรังสรรค์
......................................................

คุณรัตนชัย ภู่ขำ
คุณอุทัยวัลย์ ภู่ขำ
พนักงานออมสิน ภาค ๓
......................................................
ศูนย์พักพิงวัดศาลาแดง
Copyright © 2011-2024 watsaladaeng.com ® all rights reserved. | ติดตอบสอบถาม โทร. 0987595992 ผู้ดูแลเว็บไซต์