ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติวัดศาลาแดง
dot
bulletประวัติวัดศาลาแดง
bulletสังฆสถานที่สำคัญ
dot
ประวัติเจ้าอาวาส
dot
bulletพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
bulletพระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (เดิม)
bulletพระครูวิหารกิจจารักษ์
bulletพระอธิการขำ
bulletพระอธิการลม
bulletพระอธิการเหมือน
dot
ประวัติอุโบสถหลังใหม่
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังใหม่
bulletแกเลอลี่ ภาพสำคัญ
dot
ประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
สถานที่สำคัญภายในวัด
dot
bulletรอยพระพุทธบาทจำลอง
bulletหอสวดมนต์,หอฉัน
bulletศาลาการเปรียญ
bulletศาลาบูชาพระประจำวัน
bulletศาลาบูรพาจารย์
bulletโรงเรียนพระปริยัติธรรม
bulletวังมัจฉา
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
bulletกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา
bulletงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์
bulletกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวันอาสาฬหบูชา๕๔
dot
ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ
dot
bulletพระพุทธชนราช ใต้ร่มเศวตฉัตร
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
bulletภาพวีดีโอน้ำท่วมวัด ปี 54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 27/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 29/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 30/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 31/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 01/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 02/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 03/11/54
bulletเหตุการณ์เมื่อ 6/6/2552


อาคารปริยัติธรรม article
วันที่ 07/06/2011   12:57:19

บริเวณโดยรอบอาคารปริยัติธรรม ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ศึกษาพระนวกะ และเป็นศูนย์การเรียนของนักเรียนนักศึกษากศน.เขตบางแค
เที่ยวชมวัดศาลาแดง

ประวัติวัดศาลาแดง วันที่ 21/06/2011   19:29:24 article
อุโบสถหลังใหม่ วันที่ 12/06/2011   16:32:20 article
อุโบสถหลังเก่า วันที่ 09/02/2022   20:23:35 article
มณฑป วันที่ 07/06/2011   12:55:38 article
ศาลาการเปรียญ วันที่ 07/06/2011   12:56:08 article
ศาลาบูรพาจารย์ วันที่ 07/06/2011   12:56:31 article
หอสวดมนต์ วันที่ 07/06/2011   12:56:48 article
ศาลาบูชาพระประจำวัน วันที่ 07/06/2011   12:57:39 article
วังมัจฉา วันที่ 07/06/2011   14:07:58 articleCopyright © 2011-2024 watsaladaeng.com ® all rights reserved. | ติดตอบสอบถาม โทร. 0987595992 ผู้ดูแลเว็บไซต์