ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติวัดศาลาแดง
dot
bulletประวัติวัดศาลาแดง
bulletสังฆสถานที่สำคัญ
dot
ประวัติเจ้าอาวาส
dot
bulletพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
bulletพระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (เดิม)
bulletพระครูวิหารกิจจารักษ์
bulletพระอธิการขำ
bulletพระอธิการลม
bulletพระอธิการเหมือน
dot
ประวัติอุโบสถหลังใหม่
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังใหม่
bulletแกเลอลี่ ภาพสำคัญ
dot
ประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
สถานที่สำคัญภายในวัด
dot
bulletรอยพระพุทธบาทจำลอง
bulletหอสวดมนต์,หอฉัน
bulletศาลาการเปรียญ
bulletศาลาบูชาพระประจำวัน
bulletศาลาบูรพาจารย์
bulletโรงเรียนพระปริยัติธรรม
bulletวังมัจฉา
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
bulletกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา
bulletงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์
bulletกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวันอาสาฬหบูชา๕๔
dot
ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ
dot
bulletพระพุทธชนราช ใต้ร่มเศวตฉัตร
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
bulletภาพวีดีโอน้ำท่วมวัด ปี 54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 27/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 29/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 30/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 31/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 01/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 02/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 03/11/54
bulletเหตุการณ์เมื่อ 6/6/2552


อุโบสถหลังเก่า article
วันที่ 09/02/2022   20:23:35

ประวัติการก่อสร้างอุโบสถวัดศาลาแดง

      อุโบสถวัดศาลาแดงเดิม เป็นไม้ หลังคาสังกะสีอยูทิศเหนือสุดของวัด ติดกับศาลาการเปรียญของวัดในปัจจุบัน ต่อมาเป็นศาลาดิน เป็นที่บำเพ็ญกุศลและที่เรียนของเด็กนักเรียนชั้นป.เตรียม เมื่อวัดมีการเปิดโรงเรียนขึ้น(๑)   และเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๓ หลังจากโรงเรียนมีอาคารไม้แล้ว ได้ปรับปรุงเป็นเมรุ ฌาปนกิจเรื่อยมา จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๓๕ มีเมรุหลังที่ ๒ ขึ้น โดยกำนันบุญธรรม คุณสำเนียง ชันแสงสร้างถวายไว้ ทางทิศตะวันออกของวัด และปี พ.ศ.๒๕๓๘ พระครูสุนทรพิพัฒนโกศล เจ้าอาวาสเห็นสมควรปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมสร้างอุโบสถหลังที่ ๓ ขึ้น จึงได้รื้อถอนเมรุหลังที่ ๑ ของวัดออกไป

     อุโบสถหลังที่ ๒ เป็นอาคารทรงไทยสมัยนิยม ก่ออิฐถือปูน หน้าบันเป็นไม้สักสลักลวดลาย ขนาด ๕ ห้อง ยาว ๑๗.๕ เมตร กว้าง ๖ เมตร มี ๔ ประตู ฝีมือประณีตบรรจง มีพระประธานเนื้อโลหะงดงามมาก หล่อขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๘ ตรงกับสมัยหลวงปู่รอด วัดนายโรง เรียกว่า "หลวงพ่อใหญ่" ซึ่งได้อัญเชิญมาจากวัดนายโรง  เขตบางกอกน้อย ธนบุรี โดยพระอธิการผล เกสโร พร้อมด้วยพระภิกษุ และศิษยานุศิษย์ นำเชิญมาทางน้ำ ล่องมาทางคลองบางเชือกหนังโดยเรือชะล่าขุดขนาดใหญ่ของนายฮ้ก ๒ ลำ ผูกเป็นแพ ล่องมาตามคลองถึงวัดโดยสวัสดิภาพ เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๕ (๒) และฝังลูกนิมิตเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๗(๓)  ค่าก่อสร้าง ๑ หมื่นบาทเศษ ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๘๓ สร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถขึ้น และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ ดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูกำแพงแก้ว รอบอุโบสถ ทั้งสี่ทิศ

ประวัติหลวงพ่อใหญ่พระประธานภายในอุโบสถ

     หลวงพ่อใหญ่ พระประธานภายในอุโบสถวัดศาลาแดง การอัญเชิญหลวงพ่อใหญ่จากวัดกำแพง บางจาก เมื่อ ปีพ.ศ.๒๔๗๕ โดยล่องมาทางน้ำ เริ่มจากวัดกำแพงบางจาก ล่องคลองบางกอกใหญ่ขึ้นทางทิศเหนือ ผ่านวัดคูหาสวรรค์, วัดวิจิตรการนิมิตร(วัดหนัง) เลี้ยวซ้ายเข้าคลองบางเชือกหนัง ผ่านวัดปากน้ำฝั่งเหนือ, วัดปากน้ำฝั่งใต้, วัดกำแพง บางแวก วัดพิกุล วัดตะล่อม วัดมะพร้าวเตี้ย เข้าคลองทวีวัฒนา มาถึงวัดศาลาแดง ระยะทางน้ำประมาณ ๑๔.๕ กิโลเมตร

ภาพอุโบสถ(หลังเก่า) ก่อนการบูรณปฏิสังขรณ์

ภาพอุโบสถ (หลังเก่า) ภายหลังบูรณปฏิสังขรณ์

บริเวณด้านหลังอุโบสถ

บริเวณด้านหน้าอุโบสถ

บริเวณด้านหน้าอุโบสถ

"หลวงพ่อใหญ่" พระประธานภายในอุโบสถ

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดศาลาแดง


(๑) จากการบอกเล่าของคุณศิริ มีขำ ประธานกรรมการของวัดศาลาแดง

(๒) จากการบอกเล่าของผู้ใหญ่สัมมา มีขำ ที่เล่าสืบต่อมาจากหลวงพ่อผล อดีตเจ้าอาวาส

(๓) จากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่อมร รักษา และอาจารย์สังเวียน บุรี

 
เที่ยวชมวัดศาลาแดง

ประวัติวัดศาลาแดง วันที่ 21/06/2011   19:29:24 article
อุโบสถหลังใหม่ วันที่ 12/06/2011   16:32:20 article
มณฑป วันที่ 07/06/2011   12:55:38 article
ศาลาการเปรียญ วันที่ 07/06/2011   12:56:08 article
ศาลาบูรพาจารย์ วันที่ 07/06/2011   12:56:31 article
หอสวดมนต์ วันที่ 07/06/2011   12:56:48 article
อาคารปริยัติธรรม วันที่ 07/06/2011   12:57:19 article
ศาลาบูชาพระประจำวัน วันที่ 07/06/2011   12:57:39 article
วังมัจฉา วันที่ 07/06/2011   14:07:58 articleCopyright © 2011-2024 watsaladaeng.com ® all rights reserved. | ติดตอบสอบถาม โทร. 0987595992 ผู้ดูแลเว็บไซต์