ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติวัดศาลาแดง
dot
bulletประวัติวัดศาลาแดง
bulletสังฆสถานที่สำคัญ
dot
ประวัติเจ้าอาวาส
dot
bulletพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
bulletพระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (เดิม)
bulletพระครูวิหารกิจจารักษ์
bulletพระอธิการขำ
bulletพระอธิการลม
bulletพระอธิการเหมือน
dot
ประวัติอุโบสถหลังใหม่
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังใหม่
bulletแกเลอลี่ ภาพสำคัญ
dot
ประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
สถานที่สำคัญภายในวัด
dot
bulletรอยพระพุทธบาทจำลอง
bulletหอสวดมนต์,หอฉัน
bulletศาลาการเปรียญ
bulletศาลาบูชาพระประจำวัน
bulletศาลาบูรพาจารย์
bulletโรงเรียนพระปริยัติธรรม
bulletวังมัจฉา
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
bulletกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา
bulletงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์
bulletกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวันอาสาฬหบูชา๕๔
dot
ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ
dot
bulletพระพุทธชนราช ใต้ร่มเศวตฉัตร
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
bulletภาพวีดีโอน้ำท่วมวัด ปี 54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 27/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 29/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 30/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 31/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 01/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 02/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 03/11/54
bulletเหตุการณ์เมื่อ 6/6/2552


ประวัติวัดศาลาแดง article
วันที่ 21/06/2011   19:29:24

ประวัติความเป็นมาของวัดศาลาแดง

     วัดศาลาแดง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔ (เดิม๔) หมู่ ๖ ถนนบางแวก ๑๕๘ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร อยู่ในที่ชุมชน เป็นวัดโบราณที่เดิมเป็นป่า การคมนาคมไม่สะดวก ต้องอาศัยการเดินทางด้วยเท้าเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงแรกก่อนตั้ง วัดการเดินทางไปยังจุดต่างๆ ต้องอาศัยเส้นทางดังกล่าวเป็นหลัก บริเวณทางเดินมีศาลาพักร้อนหลังหนึ่งมุงด้วยกระเบื้องมอญสีแดงเป็นสัญลักษณ์ตามคำบอกเล่าเป็นหลักฐาน จากอดีตเจ้าอาวาสและผู้สูงอายุหลายท่าน เดิมที่วัดมีเนื้อที่จำนวนประมาณ ๙ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา โดยได้รับการถวายที่ดินจาก นายชื่น นางเหม รอดทอง แม่ยายของผู้ใหญ่ยิ่ง นางชม รอดทอง ซึ่งเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน ในขณะนั้นได้ทำการถวายให้เป็นที่ก่อตั้งวัด เมื่อประมาณปีพ.ศ.๒๔๑๙  

หลักฐานการสร้าง

       ตามหนังสือรับรองสภาพวัด ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ.๐๔๐๕/๑๔๖๘๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ว่าวัดศาลาแดงเป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.๒๔๑๙ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๕ เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑.(พ.ศ.๒๔๔๖)

     วัดศาลาแดง ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจากเจ้าอาวาสและชาวบ้านมาแต่ครั้งอดีต เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ เป็นสถานที่ประกบพิธีกรรม และเป็นสถานที่จัด กิจกรรมของชุมชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงมาตลอด เพราะเป็นวัดที่อยู่ในชุมชน มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย และการเดินทาง จึงทำให้มีพระภิกษุและสามาเณรอยู่จำพรรษาปีละกว่า ๑๐๐ รูป มีการจัดให้มีการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร ทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลี มีการตั้งศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค และจัดตั้งสูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดศาลาแดง เพื่ออนุเคราะห์ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง

บริเวณวัดริมคลองทวีวัฒนา

บริเวณหน้าวัด

บริเวณหน้าวัด

ริมคลองที่ให้อาหารปลา

ที่ให้อาหารปลาริมคลองทวีวัฒนา

วัดศาลาแดงมุมมองจากฟากฟ้า

มุมมองจากฟากฟ้าเวลานั่งเครื่องผ่าน
เที่ยวชมวัดศาลาแดง

อุโบสถหลังใหม่ วันที่ 12/06/2011   16:32:20 article
อุโบสถหลังเก่า วันที่ 09/02/2022   20:23:35 article
มณฑป วันที่ 07/06/2011   12:55:38 article
ศาลาการเปรียญ วันที่ 07/06/2011   12:56:08 article
ศาลาบูรพาจารย์ วันที่ 07/06/2011   12:56:31 article
หอสวดมนต์ วันที่ 07/06/2011   12:56:48 article
อาคารปริยัติธรรม วันที่ 07/06/2011   12:57:19 article
ศาลาบูชาพระประจำวัน วันที่ 07/06/2011   12:57:39 article
วังมัจฉา วันที่ 07/06/2011   14:07:58 articleCopyright © 2011-2024 watsaladaeng.com ® all rights reserved. | ติดตอบสอบถาม โทร. 0987595992 ผู้ดูแลเว็บไซต์